Constituir una associació, pas a pas

Cliqueu el següent enllaç i trobareu totes les passes per crear una associació i/o entitat esportiva sense finalitat de lucre:

Constituir una associació