Nous projectes de participació ciutadana a la ciutat: Consells de Barri

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es vol avançar cap a una democràcia que tingui en compte la ciutadania i les associacions d’una forma més constant, per tal d’aconseguir unes polítiques més properes a la voluntat ciutadana. És per això que, a partir dels propers mesos, s’aniran posant en marxa nous projectes, entre els quals destaquem els Consells de barri, entesos com espais de relació o trobada entre el veïnat, les entitats, altres organitzacions d’un territori i els i les responsables municipals, per tal d’afavorir l’intercanvi directe d’informació, el debat i la participació de la ciutadania sobre aquells temes que afecten directament al barri i tot, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del territori.

Els consells de barri seran òrgans de participació i de seguiment de l’actuació municipal en el territori. Pel seu funcionament es crearà un reglament dissenyat, debatut i consensuat amb persones a títol individual, representants d’associacions i entitats i responsables polítics i tècnics municipals amb la idea de que aquests espais tinguin una vessant informativa i també de presa de decisions.

Publicat a Destacats Etiquetat amb: