EL CONSISTORI BARBERENC APOSTA PER UNA CIUTAT CÍVICA I EDUCADORA

La JGL aprova tot un seguit de mesures alternatives per aquells infractors  de l’Ordenança  per a la Convivència i el Civisme

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada el passat 3 d’octubre, va aprovar el Projecte d’Organització de les mesures reparadores educatives per sancions administratives derivades de l’Ordenança General per a la Convivència i el Civisme.

Es tracta de tot un seguit de mesures que té per objectiu promoure els principis de la reflexió entre les persones sancionadores, així com la responsabilització i la reparació del dany causat a la comunitat.

El projecte, que ofereix mesures alternatives a les sancions administratives, “està en fase d’estudi previ. L’objectiu és debatre i revisar aquelles aportacions i possibles fórmules o models que vulguin millorar la regulació, així com la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials”, segons ha manifestat la regidora de Convivència i Civisme, Elvira Maza.

Maza ha explicat que “aquest projecte vol millorar la convivència i promoure els valors cívics entre la ciutadania de Barberà, fent partícips de forma activa a aquelles persones infractores”.

Les mesures están referides a quan les persones infractores siguin menors, amb la finalitat de protegir els seus drets com a infants o adolescents i el seu desenvolupament i formació, les sancions pecuniàries podran ser substituïdes per mesures correctores com sessions formatives, treballs per a la comunitat o altra activitat de caràcter civil. Les mesures que s’adoptin estaran en proporció  la sanció, sol·licitant sempre l’opinió dels pares, mares o persones tutores del menor, d’una forma vinculant.

Les mesures adoptades també estableixen que com a fórmula alternativa, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a l’Ordenança, podran ser substituïdes per altres mesures sancionadores, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

A més, quan l’infractor reconegui la seva responsabilitat, acompanyat de l’oferiment d’accions educatives, possibilitarà que la persona instructora del corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent de resolució la substitució de la sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en general.

Publicat a Notícies