La Globalització

El que entenem per globalització no és cap ideologia. És un fenomen històric complex i dinàmic, en permanent evolució. Sota el domini explotador del capitalisme liberal ens ha precipitat a les pitjors crisis de valors, desigualtats i degradació mediambiental.


Publicat a