Els drets humans: Garantia de dignitat humana

Els drets humans són la garantia de la defensa de la dignitat humana i busquen una vida plena per tots, en què els conflictes puguin ser resolts tot preservant els drets de totes les persones. Com més s’avança en la promoció i defensa dels Drets Humans, més dignament viu la humanitat.


Publicat a