Presentació

El Portal d’Entitats és un espai que l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa a disposició de les entitats i associacions barberenques sense ànim de lucre que volen tenir el seu propi espai a internet mitjançant la plataforma de blogs wordpress.

El Portal és una eina de trobada i comunicació entre les entitats i associacions i un espai per conèixer de prop la realitat associativa de la ciutat i difondre les seves activitats. També trobareu la llista d’entitats i informacions d’interès per al món associatiu.

La participació en el Portal és oberta i gratuïta a totes les entitats degudament registrades al municipi o a aquelles que, encara que no tinguin el seu domicili social al municipi, portin a terme el seu programa d’activitats en aquesta ciutat i sigui la ciutadania de Barberà, la beneficiària del mateix. Si voleu formar part activa del Portal, cal sol·licitar-ho a: participacio@bdv.cat.