ASSEMBLEA DE SOCIS

NOTICIA D’INTERÈS PER TOTS ELS SOCIS/AS,

Benvolguts/es:

Us informem que el dia 24 de març de 2020, a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 h. en segona convocatòria, tindrà lloc l’Assemblea Gral. Ordinària, de socis de l’Associació Aula d’Extensió Universitària de Barberà del Vallès, que es celebrarà a la Biblioteca Esteve Paluzie a la sala Salvador Allende, Plaça de la Constitució s/n de Barberà del Vallès, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2.- ESTAT DE COMPTES I LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2019 I PRESSUPOST PER L’ANY 2020

3.- RENOVACIÓ DE JUNTA I RATIFICACIÓ ENTRADA DE NOUS SOCIS

Publicat a General